میزان صدا | دسی بل db

دِسیبِل به معنی میزان بلندی صدا یا شدت آن می باشد.

 

برای محاسبه میزان بلندی، قدرت یا شدت منابع صوتی از دسیبل ک ه با علامت dB نشان می دهند استفاده می شود. که این موضوع در فیزیک صوت بسیار مطرح شده است.

 

شما می توانید با خرید هواکش بی صدا با کمترین میزان دسیبل تهویه مطبوع مناسبی را برای منزل و سرویس بهداشتی خود داشته باشید.

 

 

منبع مطلب: اول صنعت