انکودرهای افزایشی و مطلق نوری (Optical)

تعریف انکودر نوری (Optical):

 

انکودرهای نوری دقیق ترین نوع انکودرها هستند وقتی یک انکودر نوری انتخاب می کنیم خیلی مهم است که انکودر مذکور حفاظت های اضافی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از گرد و غبار، لرزش (Vibration) و سایر شرایط رایج در محیط های صنعتی را داشته باشد.

 

 


 

ساختمان داخلی انکودرهای نوری:

 

انکودرهای نوری بطور معمول از یک یا دو جفت LED فرستنده (فتو دیود) و گیرنده (فتو ترانزیستور) و یک دیسک مدرج سیاه و سفید یا جای خالی و جای پر استفاده می کنند. دیسک مدرج ما بین سنسورهای فرستنده و گیرنده قرار می گیرد و این مجموعه بر روی محور چرخان دستگاه قرار دارد. هنگام چرخش شافت دیسک درجه بندی شده به همراه شافت می چرخد و سنسورهای گیرنده و فرستنده ثابت می مانند در نتیجه سیگنالی که از فرستنده به گیرنده ارسال می شود توسط چرخش دیسک بطور متوالی قطع و وصل می شوند که با قطع نور به ازای چرخش شفت، انکودر در خروجی تولید پالس های الکتریکی می کند. از همین قانون برای انکودرهای خازنی و مغناطیسی نیز استفاده می شود.

 

انکودرهای افزایشی (Optical) :

 

در انکودرهای افزایشی تا زمانی که انکودر در حال حرکت است در خروجی پالس و سیگنال تولید می شودکه برای اندازه گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر این پالس ها شمارش شود ولی اگر کنترلر بازنشانی شود (برق ورودی به آن قطع شده و دوباره روشن شوند) انکودر موقعیت قبلی را فراموش کرده و نیاز به مرحله مبدا سازی یا Homeing دارد. یکی از معایب انکودرهای افزایشی همین مورد می باشد که نمی توان متوجه موقعیت قبلی و واقعی انکودر شد، این امر باعث ارزان قیمت بودن این مدل از انکودرهای شده است.

 

توجه شود هرچه تعداد پالس بیشتر شود دقت محاسبه حرکت هم بیشتر می شود.

 

 

انکودر چرخشی مطلق (Optical) :

 

انکودر مطلق بدین معناست که در هر نقطه و موقعیت که باشد سیگنالی که در خروجی برای کنترلر ارسال می کند بیانگر همان مکان است. در واقع انکودرهای مطلق یک تعداد عدد یونیک (منحصربفرد) برای هر زاویه از انکودر دارند که با قرار گیری در آن نقطه پالس و کد آن در خروجی ظاهر می شود.

این انکودرها نسبت به انکودرهای افزایشی گرانتر بوده ولی پس از هر بار بازنشانی (خاموش یا روشن شدن کنترلر) موقعیت شفت انکودر فراموش نمی شود.

 

 

انكودرهای مطلق قادر به تولید كد گری Gary ، باینری Binary و BCD هستند

 

 

 

 

 

منبع: wikipedia