انکودر-نوری | اول صنعت

انکودرهای افزایشی و مطلق نوری (Optical)

انکودرهای افزایشی و مطلق نوری (Optical)

انکودرهای نوری دقیق ترین نوع انکودرها هستند وقتی یک انکودر نوری انتخاب می کنیم خیلی مهم است که انکودر مذکور حفاظت های اضافی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از گرد و غبار، لرزش (Vibration) و سایر شرایط رایج در محیط های صنعتی را داشته باشد. (در ادامه بخوانید.. .) ادامه مطلب

انکودر Encoder

انکودر Encoder

انکودر وسیله ای برای اندازه گیری میزان جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر است، عملکرد کاری انکودرها بدین صورت می باشد که یک حرکت مکانیکی خطی و یا دورانی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کرده تا بتوان مشخصه های متفاوتی از آن سیگنال را مورد استفاده قرار داد، به عبارت دیگر انکودر به تجهیزی گفته می شود که حرکت دورانی یا خطی را به سیگنال دیجیتالی I/O و یا آنالوگ 0 تا 10 ولت و یا 4تا 20 میلی آمپر تبدیل می کند. (در ادامه بخوانید.. .) ادامه مطلب