ویدئو | کاربرد سنسور نوری در اتوماسیون صنعتی

سنسور نوری کاربردهای بسیاری زیادی در صنعت دارد. نمونه ی آن در صنعت بسته بندی است. کاربردهای آن در صنعت بسته بندی شامل تشخیص مقدار کاغذ باقی مانده، ناهنجاری های موجود در کاغذ بسته بندی، تشخیص مکان صحیح حک کردن علامت تجاری، شمارش بسته ها، تشخیص موقعیت صحیح بسته ها، تشخیص برچسب، تشخیص حضور/عدم حضور و شمارش جعبه ها، تشخیص موقعیت و عبور بسته ها می باشد.