هواکش یا دمنده؟

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید: 

تفاوت هواکش و دمنده در چیست؟

5 نوع اصلی دمنده ها

هواکش دمنده