کلید مینیاتوری تیپ های B- C - D - K - Z

 فیوز مینیاتوری نوع B روشنایی (مصارف خانگی):

فیوز مینیاتوری های تیپ B که به کلید مینیاتوری های تندکار معروف هستند بیشتر در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این مدل از کلیدهای مینیاتوری قادر به تحمل اضافه بار بین 3 ~ 5 برابر جریان نامی در مدت زمان مشخص می باشند.

 


کلید مینیاتوری چیست؟ برای دانستن این مطلب، مقاله را دنبال نمایید.. .


 

فیوز مینیاتوری نوع C موتوری (مصارف صنعتی):

فیوز مینیاتوری های تیپ C این تیپ کلید مینیاتوری ها به نام فیوزهای مینیاتوری کندکار شناخته شده اند و کاربرد این کلیدها نسبت به کلیدهای دیگر کاربردی صنعتی دارند، و این کلیدها در زمان مشخص شده ای قادر است بین 5 ~ 10 برابر جریان نامی اضافه بار را تحمل نماید و زمان قطع شدن این نوع کلیدها از فیوزهای تیپ B به نسبت بیشتر است.

 


 

فیوز مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری (مصارف صنعتی خاص):

برای مصارف در صنف صنعتی خاص مانند (مولدهای اشعهX و X-Ray) از این نوع فیوز مینیاتوری های تیپ D استفاده می نمایند. و این کلیدها در زمان مشخص شده ای می تواند بین 10 ~ 20 برابر جریان نامی اضافه بار را تحمل نماید و زمان قطع شدن این سری فیوزها از کلیدمینیاتوری های تمامی تیپ ها بیشتر است.

 


 

فیوز مینیاتوری نوع K قدرت :

برای محافظت از موتور، ترانسفورماتور و مدارهای قدرت از این نوع فیوز مینیاتورها ی نوع K استفاده می شود. حد جریان در این نوع کلیدها برای قطع نمودن در موارد اضافه بار، کمتر از دیگر کلیدها می باشد و هنگام بوجود آمدن اضافه بار سریعا مدار را قطع می کند. همچنین در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع فیوز مینیاتوری های نوع K بین نیپ D و C  می باشند. 

 


 

فیوز مینیاتوری نوع Z بسیار حساس:

کلید مینیاتوری نوع Z در مواقعی که جریان عبوری نسبت به جریان نامی افزایش پیدا کند  در لحظه ای خاص که کمتر از زمان تمامی تیپ های فیوزها می باشد دستور قطع کردن را صادر میکند. لازم بذکر است که حسیاسیت فیوز مینیاتوری های نوع Z بیشتر از همه ی تیپ های موجود در هنگام مواقع اضافه بار و اتصال کوتاه می باشد. و با هر نوع بروز خطایی در مدارات، از تیپ های دیگر عملکرد قابل ملاحظه و سریعتری دارند.

در مدارات با حسیاسیت زیاد این نوع فیوز مینیاتوری کاربرد بسیاری دارند.

 

منبع مطلب: اول صنعت