انواع مدار خروجی انکودر

 

مدار راه اندازی خروجی NPN Open Collector :

این مدل از خروجی ها در میکرو کنترلر، PLC و مدارات الکترونیکی موجود هستند. در صورتی که فعال شوند در پایه Output عمل Current  Sinkingرخ می دهد. به این معنا می باشد که جریان از مداری که به Output متصل شده کشیده و تامین می شود.

 

 

مدار راه اندازی خروجی totem-pole یا push-pull:

 

خروجی این مدار ترکیب دو مدار PNPNPN ترانزیستوری بوده که خروجی آن بصورت sinking و Sourcing  می باشد. هنگامی که سیگنال خروجی در وضعیت Low باشد جریان بصورت Sinking و زمانی که خروجی در وضعیت Hight باشد جریان بصورت Sourcing می باشد. این نوع خروجی در کشورهای اروپا و آمریکا استفاده زیادی می شود، ولی مشکل اصلی آن نویز پذیری آن می باشد.

 

 

مدار راه اندازی خروجی Differential Line Driver:

 

ای مدار الکتریکی که در خروجی انکودرها استفاده بسیاز زیادی از آن می شود اصلاح شده Totem-Pole بوده که سیگنال معکوس هر کدام از خروجی ها هم ساخته می شود، در این حالت به دلیل دیفرانسیلی بودن سیگنال مشکل اصلی مدار Totem-Pole حل شده و در برابر نویز استقامت بیشتری دارد. این خروجی به Line Drive معروف بوده که با استاندارد RS-422 مطابقت دارد و سطح ولتاژ در آن 5ولت می باشد.

 

 

منبع مقاله : encoder.com

منبع مطالب : اول صنعت