انکودرهای افزایشی

 

انکودرهای افزایشی (Optical) :

 

در انکودرهای افزایشی تا زمانی که انکودر در حال حرکت است در خروجی پالس و سیگنال تولید می شودکه برای اندازه گیری سرعت و موقعیت باید در کنترلر این پالس ها شمارش شود ولی اگر کنترلر بازنشانی شود (برق ورودی به آن قطع شده و دوباره روشن شوند) انکودر موقعیت قبلی را فراموش کرده و نیاز به مرحله مبدا سازی یا Homeing دارد. یکی از معایب انکودرهای افزایشی همین مورد می باشد که نمی توان متوجه موقعیت قبلی و واقعی انکودر شد، این امر باعث ارزان قیمت بودن این مدل از انکودرهای شده است.

 

توجه شود هرچه تعداد پالس بیشتر شود دقت محاسبه حرکت هم بیشتر می شود.

 

 


 

انکودرهای افزایشی قادر به تولید فازهای مختلف خروجی می باشند:


برای انتخاب یک انکودر مناسب ابتدا باید خروجی های مختلف را بشناسیم تا بتوانیم بهترین راه حل برای اتصال آن به کنترلر را انتخاب نماییم. انکودرهای افزایشی معمولاً با خروجی های متفاوتی تولید می شوند که بنا به نیاز مصرف قابلیت تولید سیگنالهای مختلفی را دارا می باشند، که می توان به انواع یک سیگنال (یک کاناله)، دو سیگنال (دو کاناله)، سه سیگنال (سه کاناله) و شش سیگنال (شش کاناله) اشاره کرد.

 

 

تک خروجی یا تک کاناله:

یک خروجی با تعداد پالس مشخص در یک دور با نام A که از این کانال فقط برای کاربردهای چرخشی در یک جهت می توان استفاده نمود و عمل شمارش و کنترل سرعت ساده را انجام داد.

 


 

دو خروجی یا دوکاناله:

دو خروجی با تعداد پالس مشخص در یک دور با نام های A و B که سیگنال خروجی A با B 90درجه اختلاف فاز مکانی دارد. توسط این دو سیگنال جهت چرخش را می توان تشخیص داد.

 


 

سه خروجی یا سه کاناله:

یک خروجی با نام Z اضافه می شود که یک پالس در هر دور در خروجی ایجاد می کند که ساده ترین روش برای اندازه گیری سرعت استفاده از این پالس می باشد.

 

 


 

شش خروجی یا شش کاناله :

نوع شش سیگنال آن تشکیل شده از سیگنال های A،B،Z است که سه سیگنال بعدی سیگنال های A’،B’،Z’ هستند. این سیگنال های دقیقاً مخالف سیگنال های  A،B،Z عمل می کنند به این ترتیب که وقتی سیگنال A در سطح منطقی 1 قرار دارد سیگنال A’ در سطح منطقی صفر قرار می گیرد، عمبکرد سیگنال های B’ و Z’ مانند A’ است.

 

 

 

 


 

برای انتخاب یک انکودر مناسب به چه مواردی توجه شود :

  1. به چه نوع انکودری نیاز است (افزایشی یا مطلق)
  2. خروجی انکودر
  3. میزان دقت یا رزولوشن Resulation

 

 

منبع: wikipedia