انکودر خازنی

 

انکودرهای خازنی به لحاظ قدرتی همانند انکودرهای مغناطیسی می باشند. انکودرهای مدل نوری از خازنی ها قدرت پذیری بهتر و بیشتر دارند، همچنین انکودر خازنی بدور از نوع تکنولوژی که در استفاده انکودرهای دیگر مورد استفاده است، تشخیص حرکت و تبدیل به سیگنال های استانداردهای موجود و رایج در اتوماسیون صنعتی را دارا می باشند.

 

منبع: اول صنعت