طبقه بندی رله های SSR

رله SSR با ولتاژ کنترل DC  و خروجی AC

 

رله SSR با ولتاژ کنترل AC  و خروجی  DC

 

رله SSR با ولتاژ کنترل DC  و خروجی DC

 

رله SSR با ولتاژ کنترل AC  و خروجی AC

 

رله SSR با ولتاژ کنترل آنالوگ(4تا20 میلی آمپر)  و خروجی AC