کنترل کننده PID

کنترل کننده PID (PID Controller) از رایج ترین نمونه های الگوریتم کنترل بازخوردی است که در بسیاری از فرایند های کنترلی نظیر کنترل سرعت موتور DC، کنترل فشار، کنترل دما و.. . کاربرد دارد.

 

کنترل کننده PID مقدار (خطا) بین خروجی فرایند و مقدار ورودی مطلوب (Set Point) را محاسبه می کنند. هدف کنترل کننده به حداقل رساندن خطا با تنظیم ورودی های کنترل فرایند است، به بیان ساده تر برای افزایش طول عمر و کنترل دقیق فرایندهای صنعتی از کنترل کننده های PID استفاده می شود که اجازه اعمال هرچه بیشتر و دقیق تر تنظیمات را بر روی سیستم می دهد.

 

کنترل کننده های معمولی تنها دستور خاموش یا روشن شدن را می دهند در واقع استفاده از این کنترل کننده ها مثل این است که یا با سرعت حرکت می کنیم و یا بطور ناگهانی ترمز می گیریم، یعنی برای رسیدن به تعادل انرزی زیادی را هدر می دهیم، اما در یک کنترل کننده PID یک فرایند را از طریق سه پارامتر Pتناسبی، I انتگرال، Dمشتق کنترل می نماید.

 

شبیه سازی ها و نتایج آزمایشی نشان می دهد که سیستم کنترل دما بر اساس الگوریتمPID مزیت های از جمله واکنش سریعتر و.. می باشد.