اینفوگرافیک راهنمای انتخاب پمپ

در این اینفوگرافیک قصد داریم تا شما را با انواع پمپ و کاربردهای آن آشنا سازیم و سپس یک راهنمای جامع انتخاب پمپ را با توجه به نوع کاربرد؛ ظرفیت تخلیه، هد(ارتفاع) آب به شما ارائه دهیم. این اینفوگرافیک کامل در انتخاب پمپ آب را از دست ندهید. ادامه مطلب