از رله و انواع آن چه می دانید؟

رله سوییچ یا کلید برق هایی هستند که مدارها را بصورت الکترومکانیکی یا الکترونیکی باز و بسته می کنند. رله کنترل یک مدار الکتریکی را با باز کردن و بستن اتصالات در مداری دیگر کنترل می کند. همانطور که نمودار رله نشان می دهد، اتصال رله بطور معمول در حالت باز (NO ) است و این زمانیست که به برق متصل نیست . هنگامی که اتصالات رله بطور معمول بسته است یک اتصال بسته(NC ) وجود دارد که رله در آن فاقد انرژی برق است. در هر کدام از این دو حالت با استفاده از جریان الکتریکی هست که اتصالات، وضعیت خود را تغییر خواهند داد. رله بطور کلی برای جا به جایی جریان های کوچک در یک مدار کنترل استفاده می شوند و معمولا برق دستگاه های مصرف کننده را کنترل نمی کند. برای آشنایی بیشتر با رله این مقاله را دنبال کنید... ادامه مطلب