راهنمای خرید فن کامپیوتر

فن فعلی کامپیوتر شما ممکن است نتواند وظیفه ی خنک کنندگی کیس شما را به درستی انجام دهد. باید بدانید که در صورت گرم شدن بیش از حد اجزاء داخلی کیس، ممکن است آسیب جدی به کامپیوتر شما وارد شود. حال چگونه می خواهید فن مناسب برای کیس خود را انتخاب کنید؟ برای انتخاب بهترین فن با ما همراه شوید...