هر آنچه می بایست از کلیدهای مینیاتوری بدانید

در حال حاضر از کلید مینیاتوری (قطع کننده مدار مینیاتوری) یا MCB در شبکه های برق با ولتاژ کم، به جای فیوز استفاده می شود. MCB  در مقایسه با فیوز از مزایای بسیاری برخوردار است. اصول کارکرد کلید مینیاتوری و مکانیزم عمل آن، این قطعه را در تابلو برق صنعتی به یک قطعه ی بی نظیر مبدل کرده است. با ما همراه باشید...

 کلید مینیاتوری در مقایسه با فیوز، از مزایای زیر برخوردار است.

  1. کلید مینیاتوری بطور خودکار، هنگام بروزشرایط غیر طبیعی شبکه، شامل اضافه بار (عبور جریان غیرمجاز)و همچنین اتصال کوتاه ،مدار الکتریکی را خاموش میکند. فیوز از حساسیت کمتری نسبت به کلید مینیاتوری برخوردار بوده ، MCB  حساستر از فیوز می باشد و به روش قابل اعتمادتری عمل میکند .
  2. مزیت دیگر این است که آز آن جا که کلید جعبه ی فیوز(سوییچ) در هنگام بروز مشکل در مدار، طی ضربه ای بالا میپرد و خاموش می شود، منطقه ناقص و مشکل دار مدار الکتریکی براحتی می تواند شناسایی شود. اما در مورد فیوز، در شرایط مشابه میبایست سیم فیوز باز شده و چک شود، یا کل  فیوز قطع شود تا به بطور کلی  بررسی  گردد.
  3. تعمیر سریع تجهیزات فیوز امکان پذیر نیست زیرا فیوز  جهت تعمیر باید باز و یا جایگزین مجدد گردد. اما در مورد MCB   تعمیرات سریع تنها با روشن کردن کلیدها امکان پذیر است.
  4. مدیریت MCB از مدیریت فیوز امن تر است. از آنجا که مزایای MCB در شبکه های برق کم ولتاژ مدرن، بیش از فیوزمیباشد، عموما قطع کننده ی مدار مینیاتوری به جای فیوز استفاده می شود.

تنها مزیت فیوز نسبت به مدار مینیاتوری، قیمت کمتر آن هست.

 

اصول کارکرد کلید مینیاتوری

دو مدل عملیات قطع،  در کلید مینیاتوری رخ میدهد. یکی به دلیل اثر حرارتی بر روی  جریان برق و دیگری بعلت اثر الکترومغناطیسی بر روی جریان برق است.عملکرد حرارتی کلید مینیاتوری با یک میله فلزی دو لایه (دو نوع فلز بکار برده میشود) در هر زمان  و بطور مداوم بر روی جریان های متداول، حاصل میشود، میله ی فلزی گرم و خمیده میشود. این انحراف نوار فلزی، قفل مکانیکی را باز می کند. از آنجاییکه  که این قفل مکانیکی به مکانیزم عملیاتی متصل می شود، باعث می شود که اتصالات کلید مینیاتوری باز شوند.

اما در اتصال کوتاه، افزایش ناگهانی جریان، موجب جا به جایی الکترومکانیکی پیستون وابسته به سیم پیچ یا مفتول MCB  می شود. پیستون به اهرم چرخشی ضربه ای وارد می کند که باعث آزادسازی فوری مکانیزم چفت وبست اتصالات مدار می شود.این یک توضیح ساده از اصل کار مبدل مدار مینیاتوری بود. کلید های مینیاتوری دارای تیپ های مختلفی هستند. هر یک از تیپ های کلید مینیاتوری نشانگر ویژگی های کلید می باشد.

 

ساختار کلید مینیاتوری

ساختار کلید مینیاتوری بسیار ساده، قوی و بدون حفاظ است. بطور کلی یک MCB  تعمیریا پشتیبانی نمی شود. کلید مینیاتوری بطور معمول دارای سه بخش اصلی ساختاری است که شامل:

ساختار داخلی کلید مینیاتوری

فریم کلید مینیاتوری

فریم کلید مینیاتوری یک جعبه کیس مانند است. این کیس مسطح، محکم و عایق شده است که در آن قطعات دیگر نصب شده است.

 

مکانیزم عملکرد کلید مینیاتوری

مکانیزم کلید مینیاتوری به یک ابزار دستی برای باز کردن  و بستن، قطع کننده ی مدار مینیاتوری مجهز شده است. این مکانیزم سه موقعیت روشن، خاموش و متوقف کننده را دارد. ، اگر به MCB  به خاطر جریان بیش از حد ضربه وارد شود قفل سوییچ خارجی  در موقعیت متوقف شونده، قرار میگیرد. هنگامی که MCB  بطور دستی خاموش می شود، دکمه سوئیچ در موقعیت خاموش قرار می گیرد. بطور مشابه سوئیچ MCB  در موقعیت روشن قرار میگیرد. با مشاهده موقعیت قفل  سوئیچ می توان وضعیت MCB  را تعیین کرد که آیا بسته شده، متوقف شده یا بصورت دستی خاموش شده است. 

جریان مدار مینیاتوری

جریان بخش اصلی مدار است، مسئولیت عملکرد دقیق و درست کلید مدار مینیاتوری را بر عهده دارد. دو نوع جریان  در MCB  ارائه شده است. یک میله ی فلزی دو بعدی که حفاظت  در برابر جریان بسیار بالا و اضافه بار را فراهم می کند و یک الکترومغناطیس که حفاظت  در برابر جریان اتصال کوتاه را فراهم می سازد. در واقع می توان مکانیزم کلی فیوزهای مینیاتوری به دو دسته تقسیم بندی نمود یکی برای حفاظت دربرابر اضافه بار (بی متال) و دیگری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه (مغناطیسی) می باشد.

 

عملیات مدار کلید مینیاتوری

سه نوع مکانیسم در یک مدار مینیاتور کوچک وجود دارد که آن را خاموش می کند. اگر ما به دقت تصویر را مشاهده کنیم، متوجه می شویم که عمدتا یک نوار دوتایی فلزی، یک سیم پیچ و یک دسته اهرم که در حالت روشن -خاموش است. در تصویر مسیر عبور جریان الکتریکی یک مدار مینیاتوری نشان داده شده . از سمت چپ ابتدا جعبه برق سپس نوار فلزی - سپس کویل فعلی یا کویل گردش ، سپس اتصال متحرک، سپس اتصال ثابت و در نهایت سمت راست، جعبه برق است. همه در مجموعه ای مرتب شده اند.

 

اگر مدار برای مدت طولانی اضافه بار بگیرد، میله فلزی  بیش از حد گرم می شود و تغییر شکل می دهد. این تغییر شکل نوار فلزی باعث تغییر مکان و جا به جایی قفل میشود. اتصال متحرک کلید مینیاتوری  که  متناسب با سرعت فشار فنر در  نقطه چفت و بست تنظیم می شود، با یک جابجایی کوچک قفل، فنر را آزاد میکند و مخاط متحرک را برای باز کردن MCB حرکت میدهد. کویل فعلی یا کویل گردشی به نحوی قرار می گیرد که درهنگام اتصال  کوتاه، پتانسیل بار مغناطیسیMMF آن به دستگیره ی سیم پیچ ضربه وارد کند و این ضربه باعث جابه جایی قفل شود. از این رو کلید مینیاتوری به همان شیوه باز می شود.

همچنین وقتی که اهرم کلید به صورت دستی عمل می کند، بدین معنی است که  ما کلید مینیاتوری را  به صورت دستی خاموش می کنیم، همانند وقتی که در اثر اتصال متحرک، قفل جا به جا میشود. در هر صورت عملکرد این مکانیزم تحت تغییرات نوار فلزی، افزایش پتانسیل بار مغناطیسیMMF کویل گردشی یا عملیات دستی ممکن است باعث تغییر مکان قفل و درنتیجه خراب شدن فنر آزاد شده، شود.

هنگامی که اتصال متحرک از اتصال ثابت جدا شده است، احتمال زیادی وجود دارد که یک قوس ایجاد شود. این قوس بالا می رود تا  شکاف میخورد و در نهایت MCB خاموش می شود. هنگامی که کلید مینیاتوری را روشن میکنیم، در واقع مکان قفل را بازنشانی میکنیم و کلید مینیاتوری را برای خاموش شدن یا گردش دیگر آماده می کنیم.

لینک مقاله مرجع: electrical4u.com

 

 

قصد خرید کلید مینیاتوری دارید؟ ما به شما کمک می کنیم»  فروش آنلاین کلیدهای مینیاتوری 

 

بیشتر بدانید:


خرید تجهیزات اتوماسیون صنعتی

تجهیزات تابلو برق صنعتی