استاندارد ROHS چیست؟

RoHS مخفف عبارت Restriction of Certain Hazardous Substances است.

 

این عنوان یا کلمه RoHS معرف قانونی است که در قاره اروپا نهانیده شده و بر اساس 6 ماده ای خطرناک برای سلامت انسان و طبیعت در محصولات برقی و الکترونیکی بخصوص در قطعات کامپیوتری بر این توافق رسیده اند که این این شش ماده را منع کنند. نام این شش عنصر:

 

کادمیوم

جیوه

کرومیوم

PBB

BDE

سرب

 

منبع مطلب: wikipedia