تایمر چیست ؟

تایمر یا رله زمانی مجموعه کلیدی است که از یک سری کنتاکت های باز و بسته تشکیل شده است. مکانیزم عملکرد تایمرها بدین شکل می باشد که با وصل جریان برق به منبع تغذیه آن، بر اساس تنظیمی که روی آن صورت گرفته و پس از مدت زمان تعیین شده عمل می کند و کنتاکت های داخلی آن تغییر وضعیت می دهند، بدین صورت که کنتاکت های بسته آن باز و کنتاکت های باز آن بسته می شوند.

 

از تایمرها در طراحی مدارهای فرمانی که نیاز به زمان سنجی دارند استفاده می شود در این نوع مدارها (کنترل اتوماتیک) تایمرها وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمان معینی به عهده دارند.

 

تایمرها بر اساس نوع عملکردشان دارای مدهای مختلف کاری می باشند که می توان این مدهای عملکردی را به چهار دسته تقسیم بنده نمود:

 

- مد تأخیر در وصل (Power On Delay): بعد از وصل فرمان ورودی، تایمر با توجه به زمان تعیین شده سیگنال خروجی را اعمال می نماید.

- مد تأخیر در قطع (Power Off Delay): بعد از قطع فرمان ورودی، خروجی با یک تأخیر زمانی قطع می گردد.

- مد Flicker یا چشمک زن : بعد از وصل فرمان ورودی، خروجی متناوباً به مدت زمان معیّن قطع و وصل می شود.

- مد Interval : بعد از وصل فرمان ورودی، خروجی تایمر به مدت زمان معیّنی وصل بودهو بعد از این زمان قطع می گردد.

 

خروجی تایمرها عموماً بصورت رله می باشند. انواع تایمرها عبارت است از: تایمر آنالوگ، تایمر دیجیتال، تایمر روزانه، هفتگی یا سالانه، تایمر ستاره مثلث و.. . اشاره نمود.

 


 

برای انتخاب یک تایمر به موارد زیر توجه فرمایید:

 

- ولتاژ تغذیه

- بازه زمانی قابل تنظیم

- مدهای عملکرد

- نوع خروجی و تعداد خروجی

- شکل ظاهری