سنسور نوری یکطرفه

سنسورهای نوری به سه دسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند:

» سنسورهای نوری یکطرفه ( Deffiuse)

» سنسورهای نوری رفلکتوری (RetroReflective)

» سنسورهای نوری دوطرفه (Thru Beam)

 


سنسورهای نوری یکطرفه

 

بر اساس نور مدوله شده و دریافت بازتابش این نور از سطوح مختلف کار می کنند. در این سنسورها بخش گیرنده و فرستنده در کنار یکدیگر و در داخل یک کیس نصب می شوند، نور ارسال شده توسط فرستنده بصورت مستقیم در محیط پخش می شود و اگر به مانعی برخورد کند منعکس شده و توسط گیرنده دریافت و خروجی تغییر وضعیت می دهد. انعکاس این نور بستگی به رنگ، نوع سطح، حجم و زاویه مانع دارد.

دقت شود که فاصله سوئیچینگ این نوع سنسور بستگی به میزان انعکاس نور مدوله شده دارد . لذا سطوح روشن و صیقلی از فاصله دورتری قابل تشخیص می باشند.

 

همانطور که بیان کردیم رنگ اجسام در تشخیص آنها بسیار موثر می باشد، بطور کلی سنسورهای نوری یکطرفه قادر به تشخیص اجسام روشن با سطوح بازتابش صیقلی مانند اجسام زیر می باشد:

»  مقوا با رنگ های روشن

»  پارچه با رنگ های روشن

»  شیشه های روشن

»  پلاستیک های روشن

 

دقت شود که این نوع سنسور قادر به تشخیص پلاستیک های مات سیاه، لاستیک های سیاه، پارچه تیره نمی باشد و برای تشخیص این اجسام می توان از نوع دیگر سنسور نوری (رفلکتوری یا دوطرفه) استفاده کرد، البته این اجسام را می توان توسط سنسورهای خازنی و التراسونیک نیز تشخیص داد.

 

سنسورهای نوری یکطرفه کمترین فاصله سوئیچینگ را در بین انواع سنسور نوری دارد، البته این فاصله نسبت به فاصله سوئیچینگ سنسورهای القایی و خازنی بسیار بیشتر است. فاصله سوئیچینگ برای سنسورهای نوری یکطرفه در حدود 2متر می باشد.

 

مثال های کاربردی این نوع سنسورهای را می توانید در محصولات یکطرفه مشاهده فرمایید.