فاصله سوئیچینگ // نور مدوله // نور مادون قرمز

 


فاصله سوئیچینگ:

فاصله بین قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئیچینگ می باشد.


نور مدوله:

نور مدوله شده پالس هایی با فرکانس مابین 5تا 30 کیلوهرتز (KHz) می باشد.


نور مادون قرمز:

نور مادون قرمز با طول موج 880 میلیمتر استفاده می شود، علت این امر تداخل نور کم مادون قرمز با نور محیط و بالا رفتن فاصله سوئیچینگ سنسور می باشد.