كلاسه بندي حرارتي چیست ؟

كلاسه بندي حرارتي عايق هاي الكتريكي چیست؟

  
حرارت ايجاد شده در اثر تلفات انرژي در تجهيزات الكتريكي، افزايش دماي اجزاء فعال در تجهيزات را به همراه دارد.

 سيستم هاي عايقي به عنوان اجزاء غير فعال در تجهيزات الكتريكي مي بايست در هر شرايط كاري، دماي پيش بيني شده و همچنين تنش هاي حرارتي ايجاد شده را تحمل نمايند. به اين ترتيب قابليت تحمل حرارتي يكي از مهمترين شاخصه هاي عايق هاي الكتريكي محسوب مي شود.  

عایق الکتریکی به کار رفته در ساخت سیم لاکی انواع مختلفی دارد که بر اساس کلاس حرارتی دسته بندی می شود. به عبارتی دیگر کلاس حرارتی نشان می دهد که در طول مدت استفاده از سیم درجه حرارت از چه مقداری بالاتر نرود.

هم اکنون بر اساس استانداردهای بین المللی، مواد عایقی بر اساس حداکثر دمای مجاز به 7 کلاس حرارتی Y,A,E,B,F,F,H,C تقسیم بندی شده اند.

محدوده مجاز حرارتی و مواد کلاسه شده به شرح زیر می باشد:

 

 

 

کلاس های حرارتی بر اساس استاندارد IEC 60085

Letter DesignationThermal Class ˚C
Y90
A105
E120
B130
F155
H180
N200
R220
250

 

کلاس های حرارتی بر اساس استاندارد NEMA/IEC

Temperature ˚CClass
90O
105A
120 (IEC)E
130B
155F
180H
200200 (K)
220220 (M)
240 +C
250 (IEC)250

 

این کلاس های حرارتی مربوط به سیم لاکی بوده و  به معنای کلاس حرارتی وسایل برقی که این سیم ها در آن ها استفاده می شوند نیست.