اول صنعت | اخبار صنعتی

اتوماسیون صنعتی یعنی چه ؟

اتوماسیون صنعتی یعنی چه ؟

http://avvalsanat.com/fa/blog/post/261825-automation_industrial

​تقسیم بندی درجه حرارت بدنه در محیط های قابل اشتعال

​تقسیم بندی درجه حرارت بدنه در محیط های قابل اشتعال

تقسیم بندی درجه حرارت بدنه سازمان IEC در نشریه IEC 79-8 بیشترین درجه حرارت مجاز بدنه تجهیزات برقی را به شش گروه تقسیم بندی کرده و با حروف T1 تا T6  علامت گذاری نموده است.حروف مزبور که T ... ادامه مطلب

IP یا درجه حفاظت چیست ؟

IP یا درجه حفاظت چیست ؟

http://avvalsanat.com/fa/content/263164