ترموستات

 

کنترلر یا کنترل کننده ها مغز متفکر یک سیستم می باشند. امروزه کنترل کننده ها به نحو وسیعی در سیستم های کنترل صنعتی جهت تنظیم یا خروجی دمای مطلوب فرایند های خاص در محدوده مورد نظر به کار برده می شوند.

یکی از این کنترل کننده ها کنترلر دما (Temprature Controler)  یا ترموستات می باشد.

 

ترموستات وسیله ای است که دمای حس شده توسط ترموکوپل ها و سنسورهای RTD را نمایش می دهد، همچنین از ترموستات ها برای ثابت نگه داشتن دما در فرایند های صنعتی نیز استفاده می شود.

 

ترموستات ها یا کنترلرهای دما از نظر عملکردی به دو دسته ی ناپیوسته و پیوسته تقسیم می شوند.

کنترلرهای ناپیوسته شامل کنترل دو حالته (On/Off)، سه حالته و چند حالته می باشند.

کنترلرهای پیوسته شامل کنترلرهای تناسبیP (Proportional)، کنترل انتگرالیI (Integral)، کنترل مشتقیD (Drivative).

کنترل تناسبی انتگرالی (PI)، کنترل تناسبی مشتقی (PD) و کنترل PID و کنترلی فازی می باشند.

کنترل PID که از متداول ترین نوع کنترل در صنایع است از ترکیب موازی سه کنترلر تناسبیP، انتگرالیI و مشتق گیرD ایجاد می شود. این کنترلرهای قابل برنامه ریزی معمولا برای کنترل و تنظیم پارامترهای صنعتی از جمله سرعت، دما، جریان، فشار و... استفاده می شوند.

 

در انتخاب یک کنترلر دما باید به نکات زیر توجه نمود:

» ولتاژ تغذیه

» نوع ورودی (نوع ترموکوپل یا سنسور)

» نحوه کنترل دما (PID / On Off)

» تعداد خروجی و نوع خروجی ( آنالوگ(SSR)یا رله ای)

» تعداد آلارم

» ابعاد و اندازه و محدوده رنج دما