سنسور نوری رفلکتوری

سنسورهای نوری به سه دسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند:

» سنسورهای نوری یکطرفه ( Deffiuse)

» سنسورهای نوری رفلکتوری (RetroReflective)

» سنسورهای نوری دوطرفه (Thru Beam)

 


سنسورهای نوری رفلکتوری

 

در این نوع سنسورها نیز فرستند و گیرنده در کنار یکدیگر در داخل یک کیس نصب می شود و نور مدوله شده توسط فرستنده در محیط منتشر شده و در روبروی سنسور یک رفلکتور (آینه) نصب می گردد و با برخورد این نور به رفلکتور نور تحت زاویه ای معین بصورت یک خط مستقیم به سمت گیرنده سنسور انعکاس داده می شود ودر صورت وجود مانع در این مسیر نور به گیرنده نرسیده و در نتیجه سنسور وجود مانع را تشخیص داده و خروجی سنسور تغییر وضعیت می دهد.

سنسور نوری رفلکتوری فاصله سوئیچینگ بیشتری نسبت به سنسور نوری یکطرفه دارد اما فاصله سوئیچینگ آن کمتر از سنسور نوری دوطرفه می باشد. بطور معمول فاصله سوئیچینگ این سنسور حدود 10 متر می باشد.

 

مثال های از کاربرد سنسور نوری رفلکتوری:

 

» شمارش قطعات عبوری از روی نوار نقاله، در این کاربرد فقط نیاز به نصب رفلکتور در یکطرف نوار نقاله می باشد و نیازی به کابل کشی در سمتی که رفلکتور نصب شده نمی باشد و امکان شمارش اجسام مات و سیاه نیز توسط این سنسور وجود دارد.

 

» کنترل میزان شل شدن پارچه یا ورق توسط چند سنسور نوری رفلکتوری، دقت شود استفاده از این نوع سنسور فقط برای کنترل حرکت پارچه و یا ورق های تیره امکان پذیر می باشد.