مزایای استفاده از سنسورهای القایی

- سرعت سوئیچینگ (قطع و وصل زیاد)

 

- طول عمر بالا

 

- عدم نیاز به نیرو و فشار

 

- قابل استفاده در محیط های مختلف با شرایط سخت کاری (سنسورها در محیط های با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، مرطوب و.. قابل استفاده می باشند)

 

- عدم ایجاد نویز (صدا) در هنگام سوئیچینگ (قطع و وصل زیاد)