قطعه استاندارد

یک قطعه مربعی شکل از فولاد ST-37 است که به منظور تست فاصله سوئیچینگ استفاده می شود.

 

استاندارد IEC947-5-2 ضخامت قطعه 1 میلیمتر و طول ضلع این مربع در اندازه های زیر می تواند انتخاب شود:

 

- به اندازه قطر سنسور

 

- سه برابر فاصله سوئیچینگ نامی سنسور ( فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارمترهای متغیر از قبیل حرارت، ولتاژ تغذیه و.. غیره تعریف شده است)