انواع سنسور القایی از لحاظ ظاهری

سنسورهای القایی سرتخت، سربلند و مکعبی

 

سنسور Flush (Shielded): در این نوع سنسورها چون قسمت حساس سنسور در داخل پوسته فلزی قرار دارد هرگاه دو یا چند عدد از این سنسورها، همسطح روی بدنه فلزی دستگاه نصب شوند رعایت فواصل نصب که در کاتالوگ محصول آمده است الزامی می باشد.

 

سنسور Non-Flush (unShielded): در این نوع سنسورها قسمت حساس سنسور خارج از پوسته فلزی آن می باشد که فاصله سوئیچینگ این سنسورها بیشتر از سنسورهای Falsh می باشد ولی فرکانس سوئیچینگ (سرعت قطع و وصل) آن در مقایسه کمتر است.