روش انتخاب هیتر

روش محاسبه تعداد هیتر برای محل مورد نظر

 

 

برای تعیین بار حرراتی مورد نیاز محیط و تعیین تعداد هیتر می بایست مراحل زیر صورت پذیرد:

- محاسبه اتلاف حراراتی از جداره ها و تهویه

- تعیین تعداد هیتر

- تعیین میزان گاز مورد نیاز

- جا نمایی هیتر و تعیین موقعیت دودکش و لوله کشی گاز

 

محاسبه اتلاف حرارتی از جداره (دیوار، سقف، پنجره، کف، در) و تهویه بر اساس استاندارد های رایج و یا نرم افزارهای ویژه محاسبه بار حراراتی صورت می پذیرد. جدول (1) برای تخمین بار حرارتی مورد نیاز پیشنهاد می گردد که علاوه بر داشتن سرعت مناسب انجام عملیات از دقت کافی برخوردار می باشد مثال زیر بر اساس این جدول ارائه گردیده

 

 

جدول (1) بصورت زیر تکمیل می گردد:

 

- درج مشخصات اولیه طرح در بخش مربوطه

- درج مساحت جداره ها در ستون دوم (A)

- انتخاب انتقال ضریب حرارتی کلی  (B) برحسب وضعیت جداره

- حاصل ضرب اعداد این دو ستون را در ستون آخر قرار می دهیم و مجموع کل را در انتهای جدول (C) وارد می نماییم

- محاسبه حجم فضا برای پخش اتلاف از هوای تازه

- انتخاب میزان تعویض هوا با توجه به اطلاعات فضا

- تکمیل بخش (D) نیز با توجه به اطلاعات فوق

- نتایج بدست آمده از بخش (DوC) ودمای بیرون و داخل ( که در اطلاعات اولیه گزارش شده) را مطابق رابطه ارائه شده تکمیل و مقدار کل اتلاف حرارتی (بدون ضریب اطمینان) محاسبه می گردد

- با توضیح ذکر شده در جدول، ضریب اطمینان را لحاظ و مقدار نهایی اتلاف حرارتی محاسبه می شود

 

 

جدول (1)

 

مثال:

کارگاه صنعتی واقع در غرب تهران دارای مشخصات زیر می باشد:

 

- ابعاد کلی (طولXعرضX ارتفاع) 40x12x6(m)

- وضعیت دیوار: بدون عایق

- وضعیت پنجره: فلزی با شیشه تک جداره

- وضعیت درب: فلزی

- سطح کل دیوار خارجی: 490متر مربع m2

- سطح کل پنجره: 104متر مربع m2

- سطح کلی درب: 30متر مربع m2

- سقف: تخت، عایق بندی (متوسط)

- دمای طرح بیرون -8 درجه سانتیگراد و دمای طرح داخل 18درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود

- نوع سوخت: گاز طبیعی

- میزان تعویض هوا: یک بار در ساعت

 

با توجه به اطلاعات فوق موارد زیر را اعلام نمایید:

- بار حرارتی مورد نیاز فضا

- تعداد هیتر

- مقدار گاز مصرفی

 

 

حل مثال:

 

فرم تخمین بار حرارتی با استفاده از اطلاع فوق تکمیل گردیده است که با مقادیر نهایی اتلاف حرارتی محاسبه شده و راندمان هیتر 640 که 80درصد می باشد تعداد هیتر بصورت زیر بدست می آید:

 

بنابر این فضای مورد نیاز به سه دستگاه هیتر گازی 640 می باشد و مصرف کلیه گاز آنها حدود 14/4 متر مکعب در ساعت خواهد بود.