وضعیت های کانتر یا شمارنده چیست؟

کانتر یا شمارنده دستگاهی است که عملیات شمارش و کنترل تعداد محصولات در خطوط تولید را با سرعت و دقت انجام می دهد. به وصیله این دستگاه می توان تعداد دفعات انجام یک رویداد و یا فرآنید خاص را ذخیره کرد و نمایش داد. (در ادامه بخوانید.. .) ادامه مطلب