هواکش گلخانه ای

هواکش گلخانه ای

سیستم تهویه در گلخانه ها؛ مراکز باغبانی علمی و گیاه شناسی و باغ های گیاه شناسی سرپوشیده، چندین عامل محیطی را به صورت همزمان کنترل میکند. اگزاست فن ها با ایجاد فشار منفی استاتیک و فن ها با ایجاد فشار مثبت استاتیک می توانند تهویه ی مناسب برای گلخانه ها را تامین کنند.

رفع مشکل ضربه قوچ

رفع مشکل ضربه قوچ

ضربه ی قوچ یا همان شوک هیدرولیکی (به آن چکش آب یا water hammer نیز گفته می شود) ممکن است در همه ی سیستم های لوله کشی اتفاق بیفتد و به طور بالقوه می تواند بسیار خطرناک می باشد. ضربه ی قوچ زمانی اتفاق می افتد که مایعات سیال (یا گاز) در یک سیستم لوله کشی ناگهان متوقف شوند. نیروی جنبشی سیال ناگهان متوقف می شود و یک موج فشار ایجاد می کند که در سرتاسر خط لوله منتقل می شود. همه چیز در سیستم پس از این اتفاق آسیب می بینند. اغلب اوقات موج ایجاد شده به سرعت تعدیل و یا پراکنده می شود. با این حال، امواج، در صورتی که بیش از 5 تا 10 بار تکرار شوند می توانند فشار بسیار زیادی را بر کل سیستم وارد کنند و موجب مشکلات قابل توجه و یا حتی خطرناکی شوند.

از منحنی مشخصه فن چه می دانید؟

از منحنی مشخصه فن چه می دانید؟

احتمالا در زمان خرید فن ، نام منحنی مشخصه ی فن را شنیده اید. رابطه بین نرخ جریان حجمی و افت فشار در میان فن (فشار استاتیک) توسط منحنی مشخصه فن (fan characteristic curve) توصیف می شود و معمولا توسط سازنده فن ارائه می شود. برای اطلاع بیشتر از جزئیات آن با ما همراه شوید...

اینفوگرافیک | قدرت اتوماسیون صنعتی

اینفوگرافیک | قدرت اتوماسیون صنعتی

در این اینفوگرافیک قصد داریم تا دلایلی که باعث می شود اتوماسیون صنعتی یک مزیت رقابتی برای شما محسوب بشود را بیان کنیم. شما با دیدن این اینفوگرافیک درک خواهید کرد که چگونه اتوماسیون صنعتی موجب افزایش کارایی و بهره وری کسب و کار شما خواهد شد. با ما همراه شوید...

کاربرد اتوماسیون صنعتی در بخش تولید

کاربرد اتوماسیون صنعتی در بخش تولید

یکی از مهمترین زمینه های کاربرد اتوماسیون صنعتی، بخش تولید است. تا جایی که خیلی از افراد، اتوماسیون صنعتی را به معنای اتوماسیون تولید می دانند. در این مقاله انواع اتوماسیون های صنعتی و مثال های مربوطه ارائه شده است.